zelefkracht haal de kracht uit jezelf - body mind release - lieke akkermans

Klachtenprocedure Zelefkracht

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook zelefkracht voldoet aan deze eisen. Graag leggen wij kort uit wat dit betekent.
Ondanks dat wij de zorg naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, kan het voorkomen dat u als cliĆ«nt van zelefkracht een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er dan naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Wij streven naar en zetten ons in voor een goede en snelle afhandeling van deze klacht. Mocht u er – om welke reden dan ook – niet met ons uitkomen, dan bieden wij u aan om gebruik te maken van een geschilleninstantie.
Zelefkracht is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u op de website van het NIBIG.

Klacht en contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u in eerste instantie contact opnemen met zelefkracht:

Lieke Akkermans
lieke@zelefkracht.nl
06 – 13 84 59 27

Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt dan kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.
Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.